Lapsevanema ja sportlase

meelespea

Kalevi Ujumiskoolis töötavad professionaalsed treenerid, kes näevad vaeva selle nimel, et Teie lastest saaksid paremad ujujad ning mis veelgi olulisem – õpetavad ja juurutavad olulisi eluks vajalikke oskusi. Need oskused hõlmavad näiteks aja juhtimist ja enesedistsipliini ning aitavad ka edaspidi elus paremini toime tulla. 

Kalevi Ujumiskooli (KUK) usub et meeskonnatöö, ausus, austus ja hea sportlik vorm on tähtsamad kui võit ning see arusaam laieneb ka kõigile klubi lastevanematele, ujujatele, treeneritele ja vabatahtlikele.

Järgmised käitumisjuhised kirjeldavad Kalevi Ujumiskooli põhimõtteid, mida palume kõigile osapooltel järgida.

 


Sportlane


ÜLEÜLDISED OOTUSED:

• Uju enda jaoks, mitte selleks, et oma vanematele või treenerile meeldida.

• Loo arusaam, kus igal treeningul ja võistlustel osalemine on õppimisvõimalus. 

• Treeningul, võistluste ajal, võistkondlikes tegevustes ja avalikus kohas esindatakse Kalevi Ujumiskooli. Käitu nii, et sinu vanemad ja treener tunneks uhkust.

• Ujujad peavad osalema kõikidel võistkonna koosolekutel, treeningutel ja ujumisvõistlustel välja arvatud juhul, kui treeneriga on teisiti kokku lepitud.

• Ujujad peavad treenerit eelnevalt teavitama, kui nad plaanivad treeningult või ujumisvõistlustelt varakult lahkuda või üldse puududa.

• Austa enda treeningkaaslasi, treenereid, võistlejaid, kohtunikke, teisi lapsevanemaid. Füüsilised ja verbaalsed rünnakud (k.a sotsiaalmeediaplatvormidel) ei ole tolereeritud ja nendele järgneb karistus. 

• Roppude ja solvavate sõnade või nilbete žestide kasutamine ei ole lubatud.

• Ebaausust, vargust ja/või vandalismi ei sallita.

• Alkoholi, tubakatoodete, illegaalsete uimastite ja muude ainete, mille on keelanud Eesti Ujumisliit või Maailma Antidopingu Agentuur tarbimine sportlase poolt on keelatud.


TREENINGUL:

• Jõua õigeaegselt kõikidele treeningutele. Basseiniaeg on väga väärtuslik. 

• Keskendu igale harjutusele ja seeriale. 

• Ole pühendunud ja proovi iga päev endast parim anda.

• Ausa pingutuse alla ei kuulu ringide lõikamine, rajast tõmbamine ega seeriate vahele jätmine. 

• WC’d tuleks kasutada enne või pärast treeningut – 1,5 tundi ei ole liiga pikk ootamine, välja arvatud hädaolukordades.

• Pidevat viilimist treeningul ei sallita.

• Treenerid on selleks, et ujujaid aidata. Ujujatelt oodatakse tähelepanelikkust ning kõigi treeneri juhiste täielikku ja täpset täitmist. Ära karda enda treenerilt selgitavaid küsimusi küsimast, aga tee seda viisakalt.

• Entusiasm toob edu.

 
VÕISTLUSTEL:

• Jõua võistlustele õigeaegselt. 

• Ujujad peavad kandma kõikidel ujumisvõistlustel KUK’i särke, dresse ja klubi ujumismütse. Ühtse vormi kandmine hõlbustab ujujate tuvastamist basseini äärel ja vees. Ole uhke oma meeskonna üle ning näita vormi kandes eeskuju! 

• Autasutamisel tuleb kanda klubi sümboolika ja logodega varustust.

• Kuula treeneri juhiseid ja usalda teda. Tema on sind treeningutel näinud ja oskab võistlusteks ette valmistada. Kõik treeneri poolt antud juhised on mõeldud täitmiseks.

• Austa kohtunike otsust.

• Ela oma võistkonnakaaslastele kaasa. Toeta neid.

• Näita üles head eeskuju ja tunnusta ning õnnitle konkurenti õnnestunud soorituse puhul. 


KOODEKSI RIKKUMINE:

Kalevi Ujumiskooli käitumiskoodeksi rikkumise eest on treeneritel õigus määrata järgmised karistused. Karistused hõlmavad, kuid ei ole nendega piiratud, järgmist:

• Ujujat hoiatatakse neljasilmavestlusel, eemal teistest ujujatest, et tema käitumine on sobimatu ja kui see ei muutu, toob see kaasa treeningult eemaldamise.

• Kui ujuja jätkab oma halba käitumist, karistatakse ta üheks (1) nädalaks treeningutelt eemaldamisega.

• Kui ujuja distsiplinaarprobleem jätkub, kohtuvad ujuja ja lapsevanem Kalevi Ujumiskooli direktori ja treeneriga, et probleemi edasi arutada.

• Sportlane mõistab, et kui rikkuda ülaltoodud reegelid, karistatakse teda treeneri poolt määratud karistusega. See võib hõlmata grupist väljaviskamist.

 


Lapsevanem


Jääge oma rolli juurde. Julgustage ja toetage oma last!

Meeldeteuletuseks: Ujujad – ujuvad, treenerid – treenivad lapsi, kohtunikud – jälgivad võistlusreegleid, lapsevanemad – kasvatavad lapsi. 

Ärge treenige oma last treeningul ega võistluste ajal, see on treeneri töö. Mõistke, et ujujad lähevad oma vanemate juhendamisest kergesti segadusse, nad ei tea enam keda kuulata, samas kui kõige rohkem kasu saaksid nad professionaalsete treenerite juhistest ja nõuannetest. 

ÜLEÜLDISED OOTUSED:

• Olge oma lastele positiivseks eeskujuks, näidates alati üles austust ja viisakust võistkonna liikmete, treenerite, võistlejate, kohtunike kui ka teiste lapsevanemate vastu. Samuti treeningute või võistluste ajal kasutatavate ruumide ja muu vara suhtes.

• Ärge suruge oma ambitsioone enda lapsele peale.

• Olge aktiivne osaleja kõikidel üritustel ja muudel meeskonnategevustel.

• Esindage KUK’i eeskujulikult, lugupidavalt, meeskonnavaimu hoides. 

• Toetage klubi treenereid, nende eesmärgiks on aidata igal sportlasel endast maksimum saavutada. Meie klubi järgib Eesti Ujumisliidu nõudeid ning tegutseb parimate praeguste treeningmeetodite alusel.

• Kui teil on muresid, pöörduge sellega privaatselt vastava treeneri või klubi juhtkonna poole.

• Säilitage avatud ja aus suhtlus kõigi KUK liikmete vahel. Jõuame ühiste eesmärkideni koos töötades.

• Nõudke oma lapselt, et ta hoiduks keelatud ainete, vägivalla, solvava või roppude sõnade, sobimatu seksuaalkäitumise või muu käitumise kasutamisest, mida peetakse teiste suhtes ebaausaks, ebaviisakaks, solvavaks või lugupidamatuks nii isiklikult kui ka sotsiaalmeedias või mis tahes avalikus sfääris. 

• Säilitage enesekontroll. Hoiduge sobimatust käitumisest, mis kahjustab klubi positiivset kuvandit või kahjustab meie eesmärkide saavutamist.

• Helistage või kohtuge treeneritega eelnevalt kokkulepitud aegadel enne või pärast treeningut/võistlusi, et probleeme arutada. Ärge segage treenerit treeningu või võistluste ajal. 

• Treeneritööd väärtustav lapsevanem tasub arved õigeaegselt.

• Registreerides oma lapse Kalevi Ujumiskooli treeningutele, nõustute, et olete koos sportlasega tutvunud Kalevi Ujumiskooli käitumisjuhendiga ja sportlane mõistab KUK’i käitumisjuhendit ning et Teie (vanem/hooldaja) ja ujuja nõustute järgima seda koodeksit ja leppima karistustega nende mittejärgimise eest.


TREENINGUL:

Aidake treenereid treeningute läbiviimisel niipalju, et ujujad saabuksid trenni õigeaegselt ning neil oleks kaasas vajalik varustus.

KUK’i treenerid on professionaalid ja lubage neil treenida Teie last segamatult, sealhulgas basseini äärel ja ÜKE treeningutel.

Usaldage ja toetage oma lapse ning treeneri otsuseid eesmärkide seadmise, treeningkohustuste ja ajakavade järgimise kohta. 


VÕISTLUSTEL:

• Teie tingimusteta armastus ja toetus enne ja pärast võistlusi aitavad neid kõige paremini. 

• Tulge võistlustele õigeaegselt, et sportlased saaksid enne starte vajaliku soojendusega alustada. 

• Austage kohtunike otsuseid. Kõik küsimused diskvalifitseerimiste, kohtunike jms kohta tuleb suunata oma ujuja treenerile. Kohtunike poole võivad reeglite selgitamiseks pöörduda ainult treenerid.