KALEVI UJUMISKOOLI

Õppemaks

  • Kalevi Ujumiskooli sportlike treeningrühmade õppemaks on 95 eurot kuus
  • Kalevi Ujumiskoolile pearaha mitte määranud sportlase õppemaks on 15 eurot kõrgem (v.a. õpilastele, kellele pole võimalik elukoha või vanuse tõttu pearaha määrata)
  • Tasaarveldusi tehakse, kui õpilane on puudunud järjest kaks nädalat või enam. Isikliku käepaela omajale, kes on kuu jooksul vähemalt ühel treeningul osalenud, on minimaalne kuutasu 50 % täissummast.

Hea teada!

Kalevi Ujumiskool toetab mitmelapselisi peresid:

Kui perest on mitu last sportlikus treeningrühmas, siis õppemaksu peab tasuma vaid ühe lapse eest.